Фиолла Клуб

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.   Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Fiolla, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Fiolla: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 

2.   Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на Fiolla неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Fiolla има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Fiolla може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Fiolla няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 

3.   С предоставянето на свои данни на Fiolla (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват Fiolla или трети лица, които са куриери, Marketplace търговци, партньори на Fiolla и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Fiolla може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

 

 

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търоговски съобщения.

 

2.   Купувачът/Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си или като се свърже с Продавача.

 

3.   Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.